Arvutiklass

Arvutiklassi tehniline tugi Margus Lepik
tel: 45 30 258
it@salme.edu.ee

Haridustehnoloog Merle Lepik
tel: 45 30 258
merle.lepik@salme.edu.ee
Google+Kooli arvutiklassis on 13 kohta.
Arvutitele on võimalik külge panna mõned digi-lauad, mis eelkõige on mõeldud joonistamiseks.
Arvutiklassis kasutatakse operatsioonisüsteemi Linux ja õpilased kasutavad valdavalt  LibreOffice kontoritarkvara.
Arvutiklassi kasutatakse peale ainetundide veel robootika-ringis ning meediaringis, samuti arvutiringides ja pikapäevarühmas.
Arvutiklassis kehtib "Arvutiklassi kasutamise kord".

Koolis on ka meediaklass, kus õpilastel on võimalik kasutada viite multimeediaarvutit videote tegemiseks, heli salvestamiseks jms. Meediaklassi kasutamine lepitakse eelnevalt kokku meediaõpetuse õpetaja Merle Lepikuga.

Arvutiklass

Meediaklass