Inimesed‎ > ‎

Hoolekogu

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Salme põhikooli hoolekogu on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et kooli edendada. Hoolekogu ettepanekul on käima lükatud erinevaid projekte, millest suurim on heategevuslik kontsert kevadel, mille abil on kogutud raha kooli õpikeskkonna parendamiseks.

Hoolekogu töö aruanne 2012-2015

Hoolekogu otsused 

Aasta

Mille jaoks kasutati

2005

Toetati Salme kooli huviharidust – vahendid näiteringide jaoks

2006

„Kool kauniks” - taimed koridoridesse

2006

OÜ Salme annetusest osteti raamatukokku DVD ja videoaparaat

2007

Tüdrukute käsitööklassi õmblusmasinad

2008

Istumismatid õpilastele

2009

Karikate vitriinkapid

2010

Töökoja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine

2011

Koolisümboolikaga särgid õpilastele

2012

Klaasi lõikamise ja lihvimise masinad töökojale

2013

Kapid 5.-9.klassi õpilastele isiklike asjade hoidmiseks

2014

Õuesõppeklass

2015

Istumiskohad fuajeesse

2016

Rahvariiete õmblemine

Hoolekogu koosseis   2016/2017


 Nimi

E-post

 

Petor Pesukov

pesukov@gmail.com

2. klassi esindaja

hoolekogu aseesimees

Kaja Mere

merekaja@hot.ee

3. klassi esindaja

Oliver Parrest

oliver.parrest@gmail.com

4. klassi esindaja

 hoolekogu esimees

Erik Aleksejev

erik@bwb.ee

5. klassi esindaja

Katrin Paju

katrinikatakas@hot.ee

6. klassi esindaja

Anni Veskinõmm

anni.veskinõmm@gmail.com

7. klassi esindaja

Aire Treirat

airetreirat@gmail.com

8. klassi esindaja

Rainis Mihkelson

rainis.mihkelson@hotmail.com

9. klassi esindaja

Kaupo Sirel

kaupo@salmevald.ee

1. klassi esindaja

Tiia Kobin

tiia.kobin@salme.edu.ee

õpetajate esindaja ja sekretär

Koit Kull

koit.kull@gmail.com

volikogu esindaja

Eve Tilts


eve@lkt.tt.ee


ÕE esindaja