Koolist‎ > ‎

Kooli järelvalve

Saare Maakonna haridus- ja sotsiaalosakond
Saare Maavalitsus Lossi 1, 93819 Kuressaare tel: 45 20501, faks: 45 20 503, e-post: maavalitsus@saare.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakond
teostab riikliku järelevalvet haridusasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle, samuti riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise üle;
Haridus- ja Teadusministeeriumi postiaadress on Munga 18, 50088 Tartu; Tallinna esinduse postiaadress on Tõnismägi 11, 15192 Tallinn.