Õppetöö

Õppetöö algab 01. septembril 2016 ja lõpeb 06. juunil 2017.

Salme põhikoolis toimub õppetöö Salme põhikooli õppekava alusel.
2016/2017 õppeaasta pikkus on 175 õppepäeva, 9.klassil 185 õppepäeva.
Õppetunni pikkus on 45 minutit.
Riiklik püha töönädala sees on reede, 24.veebruar, reede, 14. aprill, esmaspäev, 1. mai 2017.

2016/17. õppeaasta koolivaheajad

 1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
 2) talvevaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 08. jaanuar 2017. a;
 3) kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a;
 4) suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis)  – 10. mai 2017. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis)  – 03. mai 2017. a;
 2) matemaatika  – 09. mai 2017. a;
 3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus  – 18. mai 2017. a.