Õppetöö

Õppetöö algab 01. septembril 2017 ja lõpeb 12. juunil 2018.

Salme põhikoolis toimub õppetöö Salme põhikooli õppekava alusel.
2017/2018 õppeaasta pikkus on 175 õppepäeva, 9.klassil 185 õppepäeva.
Õppetunni pikkus on 45 minutit.

2017/18. õppeaasta koolivaheajad

  1. vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
  2. vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
  3. vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
  4. vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
  5. vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis)  – 24. mai 2018. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;