Õppetöö‎ > ‎

õppetööd ei toimu

Koolitöö mittetoimumise otsustab direktor või erandjuhul õppealajuhataja.

Koolis ei toimu õppetööd, kui:
  • elekter puudub
  • kooli ei köeta
  • koolis puudub vesi

Informatsiooni koolimaja seisukorra kohta saab:
  • haldusjuhilt (Mare Poopuu - 5257272)
  • majahoidjalt (Epp Kiil)
Klassijuhatajad teavitavad võimalusel õpilasi.