Tugisüsteemid

Saaremaa Rajaleidja Keskus


SALME PÕHIKOOLIS:

HEV klass

Sotsiaalpedagoog ja HEV õpilaste õppe koordinaator

Sotsiaalpedagoogi põhiülesandeks on kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse toimetuleku toetamine; tegelemine põhjuseta puudujatega; koolivägivalla probleemidega tegelemine ja nende lahendamine.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Logopeed

Õpiabi rühmad

 • Lea Läets
 • Liivi Kiil      5.- 7. klassi matemaatika
 • Tea Merivald 5.-9. klassi eesti keel

Õpiabi- õpioskuste arendamine taju, mälu ja tähelepanu aktiviseerimise kaudu.

Õpilasabi ümarlaud

 • Liivi Kiil - õpilasabi ümarlaua juhataja
 • Lea Läets
 • Maris Rattasepp
 • Marina Maasik
 • Raivo Kallas

Õpilasabi ümarlaud tegeleb nii käitumis- kui ka õppeprobleemidega õpilastega, pakub abi ja tuge õpilastele, pedagoogidele ja lastevanematele.

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma õpetajad:

 • Velve Vipp
 • Lea Läets
 • Mare Moondu
 • Ly Pildre

Pikapäevarühmades saavad õpilased vajadusel õpiabi.

Aineõpetajate konsultatsioonid

Õpetajate konsultatsioonide ja järelvastamiste ajad

õpiabi tunniplaan 2017/18