Vajad abi

Elu on näidanud, et vastuse oma küsimusele või lahenduse oma murele leiad kõige kiiremini kohapealt. Sellepärast ole aktiivne! Osale kogunemistel ja klassijuhataja tundides, jälgi stende, vestle õpilasesinduse liikmetega.

Salme põhikooli kodulehelt www.salme.edu.ee leiad koolielu puudutavat olulist teavet (tunniplaan, pikapäevarühmade töögraafik, mitmesugused nõuded ja korrad jne, jne)

Siin on nimekiri inimestest, kelle poole võid alati pöörduda:

KOOLIS

klassijuhatajad
õppealajuhataja Marina Maasik
direktor Raivo Kallas
sotsiaalpedagoog Liivi Kiil

VALLAVALITSUSES

sotsiaaltöötaja Kaia Kuul tel: 45 20 357

SALME KOOLI HOOLEKOGUS Tiia Kobin

Lapsevanem peaks alustama vestlusest klassijuhatajaga või pöörduma kooli hoolekogu/õppenõukogu poole.

Kui probleem jääb kohapeal lahendamata, otsi abi
Saare Maavalitsuse haridusosakonnast
(Lossi 1, Kuressaare)
Saaremaa Rajaleidja keskusest (Rootsi tn 7, Kuressaare)
sotsiaalpedagoog Maret Metsmaa, telefon 5885 3691

juhataja Inga Teär, telefon 5697 7518

Kui probleem jääb ikka lahendamata, tuleks kirjaliku avaldusega pöörduda Haridusministeeriumi järelvalveosakonna poole (Munga 18, Tartu, 50088, infotelefon 07 350 222)
Kodanike avaldustele vastamisel ei tegelda anonüümkirjadega. Samuti ei lahendata probleeme telefoni teel, sest enne vastuse andmist on vaja ära kuulata mõlemad osapooled.

NB! Valdkonnad, mille lahendamine Haridusministeeriumi, maavalitsuse ja kooli omaniku kompetentsi ei kuulu:

tervisekaitsenõuete rikkumine koolis - pöörduda Saaremaa Tervisekaitsetalitusse
tuleohutusnõuete eiramine kooli poolt - pöörduda Saaremaa Päästeameti poole

Lisateavet antud teema kohta leiad ka Haridusministeeriumi kodulehelt: http://www.hm.ee/