Õppetöö

MINIVEEB

õpilastele

Intranet

õpetajatele

Õppetöö algus 01. september 2017

Õppetöö lõpp 12. juuni 2018

Salme põhikoolis toimub õppetöö Salme põhikooli õppekava alusel.

2017/2018 õppeaasta pikkus on 175 õppepäeva,

9.klassil 185 õppepäeva.

Õppetunni pikkus on 45 minutit.

Koolivaheajad

  1. vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
  2. vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
  3. vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
  4. vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
  5. vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018.

Tundide ajad

1. 08.00-08.45

2. 08.55-09.40

õuevahetund

3. 09.50-10.35

söögivahetund

4. 10.50-11.35

söögivahetund

5. 11.50-12.35

6. 12.45-13.30

7. 13.40-14.25

8. 14.30-15.15

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;

5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;

6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) –

13. –14. juuni 2018. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) – 24. mai 2018. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) –

16. mai 2018. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;

Õppetöö mittetoimumine

Koolitöö mittetoimumise otsustab direktor või erandjuhul õppealajuhataja.

Koolis ei toimu õppetööd, kui:

  • elekter puudub
  • kooli ei köeta
  • koolis puudub vesi

Informatsiooni koolimaja seisukorra kohta saab:

  • haldusjuhilt (Mare Poopuu - 5257272)
  • majahoidjalt (Epp Kiil)

Klassijuhatajad teavitavad võimalusel õpilasi.

Õppetunnid jäävad ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 19°C ja võimlas ei toimu tunde, kui õhutemperatuur on vähem kui 18°C. Kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur (Terviseameti tuulekülma tabel) on ­20°C või madalam, jääb 1.­-6. klassi õpilastel õppetöö ära; ­25°C või madalama temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.­-9. klassi õpilastel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilaste aeg sisustatakse nende kojusaatmise võimaluseni.

Talvel ei toimu kehalise kasvatuse tunnid õues 1.-­6. klassi õpilastele, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur langeb alla ­10°C, 7.­ -9. klassi õpilastele, kui õhu temperatuur langeb ala ­15°C .

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues, kui mõõduka tuule korral on tuule kiirus vähem kui 8m/s.