Õppetöö

MINIVEEB

õpilastele

Intranet

õpetajatele

Õppetöö algus 01. september 2017

Õppetöö lõpp 12. juuni 2018

Salme põhikoolis toimub õppetöö Salme põhikooli õppekava alusel.

2017/2018 õppeaasta pikkus on 175 õppepäeva,

9. klassil 185 õppepäeva.

Õppetunni pikkus on 45 minutit.

Õppenõukogu toimumise ajad

19. oktoober 2017

21. detsember 2017

11. juuni 2018

14. juuni 2018

30. august 2018

Koolivaheajad

  1. vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
  2. vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
  3. vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
  4. vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
  5. vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018.

Tundide ajad

1. 08.00-08.45

2. 08.55-09.40

õuevahetund

3. 09.50-10.35

söögivahetund

4. 10.50-11.35

söögivahetund

5. 11.50-12.35

6. 12.45-13.30

7. 13.40-14.25

8. 14.30-15.15

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;

5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;

6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) –

13. –14. juuni 2018. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) – 24. mai 2018. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) –

16. mai 2018. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;

Õppetöö mittetoimumine

Koolitöö mittetoimumise otsustab direktor või erandjuhul õppealajuhataja.

Koolis ei toimu õppetööd, kui:

  • elekter puudub
  • kooli ei köeta
  • koolis puudub vesi

Informatsiooni koolimaja seisukorra kohta saab:

  • haldusjuhilt (Mare Poopuu - 5257272)
  • majahoidjalt (Epp Kiil)

Klassijuhatajad teavitavad võimalusel õpilasi.

Õppetunnid jäävad ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 19°C ja võimlas ei toimu tunde, kui õhutemperatuur on vähem kui 18°C. Kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur (Terviseameti tuulekülma tabel) on ­20°C või madalam, jääb 1.­-6. klassi õpilastel õppetöö ära; ­25°C või madalama temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.­-9. klassi õpilastel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilaste aeg sisustatakse nende kojusaatmise võimaluseni.

Talvel ei toimu kehalise kasvatuse tunnid õues 1.-­6. klassi õpilastele, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur langeb alla ­10°C, 7.­ -9. klassi õpilastele, kui õhu temperatuur langeb ala ­15°C .

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues, kui mõõduka tuule korral on tuule kiirus vähem kui 8m/s.