Õppetöö

õpetajatele

Õppetöö algus 03. september 2018

Õppetöö lõpp 12. juuni 2019

Salme põhikoolis toimub õppetöö Salme põhikooli õppekava alusel.

2018/2019 õppeaasta pikkus on 175 õppepäeva,

9. klassil 185 õppepäeva.

Õppetunni pikkus on 45 minutit.

Õppenõukogu toimumise ajad

18. oktoober 2018

29. november 2018

14. märts 2019

6. juuni 2019

14. juuni 2019

29. august 2019

Koolivaheajad

2018/2019. õppeaastal

  • I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;
  • II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
  • III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;
  • IV vaheaeg 22. aprill – 28. aprill 2019;
  • V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.

Tundide ajad

1. 08.00-08.45

2. 08.55-09.40

õuevahetund

3. 09.50-10.35

söögivahetund

4. 10.50-11.35

söögivahetund

5. 11.50-12.35

6. 12.45-13.30

7. 13.40-14.25

8. 14.30-15.15

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;

5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.


Õppetöö mittetoimumine

Koolitöö mittetoimumise otsustab direktor või erandjuhul õppealajuhataja.

Koolis ei toimu õppetööd, kui:

  • elekter puudub
  • kooli ei köeta
  • koolis puudub vesi

Informatsiooni koolimaja seisukorra kohta saab:

  • haldusjuhilt (Anne Nelis)
  • majahoidjalt (Epp Kiil)

Klassijuhatajad teavitavad võimalusel õpilasi.

Õppetunnid jäävad ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 19°C ja võimlas ei toimu tunde, kui õhutemperatuur on vähem kui 18°C. Kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur (Terviseameti tuulekülma tabel) on ­20°C või madalam, jääb 1.­-6. klassi õpilastel õppetöö ära; ­25°C või madalama temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.­-9. klassi õpilastel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilaste aeg sisustatakse nende kojusaatmise võimaluseni.

Talvel ei toimu kehalise kasvatuse tunnid õues 1.-­6. klassi õpilastele, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur langeb alla ­10°C, 7.­ -9. klassi õpilastele, kui õhu temperatuur langeb ala ­15°C .

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues, kui mõõduka tuule korral on tuule kiirus vähem kui 8m/s.