Arvuti- ja meediaklass

Margus Lepik

IT tugi

tel: 45 30 258

margus.lepik@salme.edu.ee

Merle Lepik

meediaõpetus

merle.lepik@salme.edu.ee

Kooli arvutiklassis on 12 kohta.

Arvutitele on võimalik külge panna mõned digi-lauad, mis eelkõige on mõeldud joonistamiseks.

Arvutiklassis kasutatakse operatsioonisüsteemi Linux ja õpilased kasutavad valdavalt LibreOffice kontoritarkvara.

Arvutiklassi kasutatakse peale ainetundide veel robootikaringis, meediaringis ja pikapäevarühmas.

Koolis on ka meediaklass, kus õpilastel on võimalik kasutada nelja multimeediaarvutit videote tegemiseks, heli salvestamiseks jms. Meediaklassi kasutamine lepitakse eelnevalt kokku meediaõpetuse õpetaja Merle Lepikuga.

Koolil on Android tahvelarvutid, mille kasutamine (nagu ka arvuti- ja meediaklass) on eelregistreerimisega.

Tahvelarvutid

Arvutiklass

Meediaklass