Üldinfo

Kooli aadress

Kuressaare mnt 1

93201

Salme alevik, Saare maakond

tel: 45 30 250

fax: 45 20 352

e-post: kool@salme.edu.ee

Salme Põhikooli tunnuslause

Tõllu tugevus, viikingite visadus ja esiisade tarkus kahe mere vahel.

Kooli juhtkond

direktor - Kalmer Poopuu

õppealajuhataja - Marina Maasik

huvijuht - Mariliis Oder

HEV koordinaator - Liivi Kiil

sekretär-raamatukoguhoidja - Ivi Saar

VISIOON

Mitmekülgset haridust pakkuv arenev ja õppiv organisatsioon

MISSIOON

• konkurentsivõimelise hariduse pakkumine ja isiksuse igakülgse arengu suunamine

• elukestvat õpet soodustava keskkonna loomine ja õppiva organisatsiooni arendamine

PÕHIVÄÄRTUSED

• KVALITEET - mitmekülgne konkurentsivõimeline erivajadusi arvestav õpe

• KOOSTÖÖ - ühise eesmärgi nimel tegutsemine koostöös kõigi huvigruppidega

• TURVALISUS - hooliv ja mõistev suhtumine kaaslastesse arengut toetavas õpikeskkonnas

• TRADITSIOONID - kooli maine ja kohalike kultuuritraditsioonide säilitamine

ERIPÄRA

• MITMEKÜLGSUS – I kooliastmes eesti keel (pärandkultuur), 4. - 8. kl informaatika, huviringide paljusus, pikapäevakool, erinevad tugisüsteemid, osalemine Huvitava Kooli ja Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikus

• INNOVAATILISUS – robootikaring, osalemine konkurssidel ja rahvusvahelistes projektides

• ÕPPIV ORGANISATSIOON – elukestev õpe, meeskonnatöö, ühiskoolitused huvigruppidega


Juhtkonna töökoosolekud igal esmaspäeval algusega 14.00.

Õpetajate infotund toimub iga kuu esimene teisipäev algusega 14.00.

Klassijuhatajatund toimub iga kuu teine teisipäev:

  • 1.-9. klassidele 14.00-14.45

Õpetajate digipädevust arendav multikontaktkohtumine toimub iga kuu kolmas teisipäev algusega 14.00

Kooli pikapäevarühm töötab kella 16.15-ni.

  • Koolilõuna, õpikud ja töövihikud on õpilastele tasuta.
  • A-võõrkeel on inglise keel (alates 3. klassist).
  • B-võõrkeel on vene keel (alates 6. klassist).
  • 1.-3. klassidele õpetatakse robootikat.
  • 1.-3. klassidel valikainena võimalus pärimusõppeks.
  • 4.-8. klass õpivad valikainena informaatikat.

Koolis tegutseb aktiivne õpilasesindus.

Koolil on täismõõtmetega võimla.

Koolis tegutsevad huviringid.


Fotol Salme kooli garderoobis asuv seinamaal, kunstnik Izak Mora. Maal valmis 2017 a augustis.

Maali idee tuli 2015/16 õppeaasta loovtöö "Kooliruum´16"raames, autoriteks Keidi Rand, Erika Filippov, Liis-Marel Aak ja Eva Mihkelson.

Õpilaste idee joonistas pildiks Liis-Marel Aak.