Üldinfo

Kooli aadress

Kuressaare mnt 1

93201

Salme alevik, Saaremaa vald, Saare maakond

tel: 45 30 250

e-post: kool@salme.edu.eeSalme Põhikooli tunnuslause

Tõllu tugevus, viikingite visadus ja esiisade tarkus kahe mere vahel.Kooli juhtkond

direktor - Kalmer Poopuu

õppealajuhataja - Marina Maasik

huvijuht - Eliisa Siim

HEV koordinaator - Liivi Kiil

sekretär-raamatukoguhoidja - Ivi Saar

VISIOON: SALME KOOL - VÄÄRTUSTE KUJUNDAJA

Meie õpihimuline ja arenev koolipere on kogukonna kultuuritraditsioone kandev elutervete väärtuste kujundaja

 • olla kogukonna kultuuri ja traditsioonide kandja

 • olla üksteist toetav, õpihimuline ja arenev

 • olla elutervete väärtuste kandja

MISSIOON: TUGEVUSTE AVASTAMINE JA ARENDAMINE, MITMEKÜLGSE ISIKSUSE KUJUNDAMINE VÄÄRTUSTADES AVATUST JA ETTEVÕTLIKUST

 • iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast hooliva inimese arendamine

 • tegutsemisjulguse ja loovuse arendamine

 • mitmekülgsete võimaluste pakkumine lähtudes õpilaste erinevatest võimetest

 • kool on avatud uuendustele

PÕHIVÄÄRTUSED

SALLIVUS - usaldus, suhtlemine, tunnustus

AVATUS - aus, vastuvõtlik, koostöö

LOOVUS - ettevõtlik, eneseareng, motivatsioon

MÖNUSUS - kena, omane (meie oma)

ERILISUS - kodukoht, identiteet

ERIPÄRA

 • mitteformaalne õpe: huvitöö, ÕE, L.A.D.U., PPR

 • loovust arendavad valikained

 • kasvuruum: õppimiseks riimi, avarus, meil on aega

 • asukoht: loodus, vaateilu, loodusstiihia

 • rikas kultuuriruum: koostöö kohaliku rahvakultuuri ja pärimuskultuuri kandjatega; mitmetahuline ajalugu: kiviajast läbi viikingiaja ja ususõdade tänapäevani


Juhtkonna töökoosolekud igal esmaspäeval algusega 14.00.

Õpetajate infotund toimub iga kuu esimene teisipäev algusega 14.00.

Klassijuhatajatund toimub iga kuu teine teisipäev:

 • 1.-9. klassidele 14.00-14.45

Õpetajate digipädevust arendav multikontaktkohtumine toimub iga kuu kolmas teisipäev algusega 14.00

Kooli pikapäevarühm töötab kella 16.15-ni.

 • Koolilõuna, õpikud ja töövihikud on õpilastele tasuta.

 • A-võõrkeel on inglise keel (alates 3. klassist).

 • B-võõrkeel on vene keel (alates 6. klassist).

 • 1.-3. klassidele õpetatakse robootikat.

 • 1.-3. klassidel valikainena võimalus pärimusõppeks.

 • 4.-8. klass õpivad valikainena informaatikat.

Koolis tegutseb aktiivne õpilasesindus.

Koolil on täismõõtmetega võimla.

Koolis tegutsevad huviringid.


Fotol Salme kooli garderoobis asuv seinamaal, kunstnik Izak Mora. Maal valmis 2017 a augustis.

Maali idee tuli 2015/16 õppeaasta loovtöö "Kooliruum´16"raames, autoriteks Keidi Rand, Erika Filippov, Liis-Marel Aak ja Eva Mihkelson.

Õpilaste idee joonistas pildiks Liis-Marel Aak.