Õpetajad

Kaur Filippov

poiste tööõpetus

kaur@salme.edu.ee

Lea Läets

eripedagoog, õpiabi, pikapäevarühma õpetaja

lea.laets@salme.edu.ee

Merle Lepik

algklassid, haridustehnoloog, meedia

merle.lepik@salme.edu.ee

Katre Halliko

keemia, füüsika, loodusõpetus, bioloogia, geograafia

katre.halliko@salme.edu.ee

Mariliis Oder

algklassid, majandusõpe, inglise keel, huvijuht

mariliis.oder@salme.edu.ee

Marina Maasik

inglise keel, õppealajuhataja

marina.maasik@salme.edu.ee

Tea Merivald

eesti keel, kirjandus

tea.merivald@salme.edu.ee

Mare Moondu

ajalugu, ühiskonnaõpetus

mare.moondu@salme.edu.ee

Andre Anis

kehaline kasvatus

andre.anis@salme.edu.ee

Karin Pulk

muusikaõpetus

karin.pulk@salme.edu.ee

Ulvi Põldema

vene keel

ulvi.poldema@salme.edu.ee

Liivi Kiil

inimeseõpetus, matemaatika, sotsiaalpedagoog

liivi.kiil@salme.edu.ee

Tiia Kobin

kunstiõpetus, tütarlaste tööõpetus

tiia.kobin@salme.edu.ee

Ly Pildre

algklassid, majandusõpe

ly.pildre@salme.edu.ee

Velve Vipp

pikapäevarühma õpetaja, matemaatika

velve.vipp@salme.edu.ee

Mirle Arge

koduõppe õpetaja

mirle.arge@salme.edu.ee