Õpilasesindus

Õpilasesindus 2019/20

Õpilasesindus 2019/2020

MEIE KOOLIDEMOKRAATIA EEST SEISAVAD:

Davier Anis (5. klass)

Rait Veskinõmm (7. klass)

Kädi Õun (7. klass)

Karoliina Kull (7. klass)

Enriko Aleksejev (8. klass) president

Geidi Merivald (8. klass)

Triinu-Liis Heinmets (8. klass)

Anna-Liisa Kark (9. klass)

Mihkel Abramov (9. klass) esindaja hoolekogus

Kertu Paju (9. klass) esindaja õppenõukogus

Merilis Õunpuu (9. klass)

Roland Kreek (9. klass) asepresident

Õpilasesinduse juhatus luuakse septembrikuu alguses demokraatlike valimiste, kus osalevad kõik 5.-9. klassi õpilased, teel. Kõik soovijad alates 5. klassist saavad kandideerida õpilasesinduse juhatuse liikmeks.

Seejärel toimuvad valimised ning enam hääli kogunud õpilased moodustavad kooli õpilasesinduse juhatuse. Õpilasesinduse töös saavad osaleda ka vabaliikmed, kel puudub hääletamisõigus.

Juhatus valib endi hulgast presidendi, aseesimehe ja koos lepitakse kokku kõigi ülesanded, püstitatakse esinduse eesmärgid ja koostatakse tööplaan.


Õpilasesinduse tööd toetab huvijuht.


õpilasesinduse logo

Võta meiega ühendust: opilasesindus@salme.edu.ee

Info saamiseks/idee esitamiseks kirjuta: eliisa.siim@salme.edu.ee