Õpilasesindus


Õpilasesindus 2018/19


Kristofer Mere (5. klass)

Kädi Õun (6. klass)

Claudia Bidjuk (7. klass)

Enriko Aleksejev (vabaliige)

Roland Kreek (8. klass)

Anna-Liisa Kark (8. klass)

Kertu Paju (vabaliige)

Getlin Jõgi (9. klass) - ÕE esimees

Liisi Kilgas (9. klass) - ÕE aseesimees

Angela Aavik (9. klass)

Robin Vahter (9. klass)


Õpilasesinduse toetaja: huvijuht Mariliis Oder mariliis.oder@salme.edu.ee

Õpilasesinduse juhatus luuakse septembrikuu alguses demokraatlike valimiste, kus osalevad kõik 5.-9. klassi õpilased, teel. Kõik soovijad alates 5. klassist saavad kandideerida õpilasesinduse juhatuse liikmeks.

Seejärel toimuvad eel- ja põhivalimised ning enam hääli kogunud õpilased moodustavad kooli õpilasesinduse juhatuse. Õpilasesinduse töös saavad osaleda ka vabaliikmed, kel puudub hääletamisõigus.

Juhatus valib endi hulgast presidendi, aseesimehe ja koos lepitakse kokku kõigi ülesanded, püstitatakse esinduse eesmärgid ja koostatakse tööplaan. Õpilasesinduse koosolekud toimuvad 4. klassis või noorteklubis L.A.D.U igal neljapäeval kell 14.30.

TAHAD TEADA, MILLEST ÕE KOOSOLEKUTEL RÄÄGITAKSE?

ÕPILASESINDUSE PROTOKOLLID: