Õpilasesindus

Õpilasesindus 2017/18

Karoliina Kull (5. klass)

Enriko Aleksejev (6. klass) - ÕE esindaja õppenõukogus

Kertu Paju (7. klass)

Merilis Õunpuu (7. klass)

Getlin Jõgi (8. klass) - ÕE aseesimees

Marleen Juhandi (9. klass) - ÕE esimees, ÕE esindaja hoolekogus

Brigita Ley (9. klass)

Matis Prostang (9. klass)

Jan-Silver Õun (9. klass)

Õpilasesinduse juhatus luuakse septembrikuu alguses demokraatlike valimiste, kus osalevad 4.-9. klass, teel. Kõik soovijad alates 4. klassist saavad kandideerida õpilasesinduse juhatuse liikmeks.

Seejärel toimuvad eel- ja põhivalimised ning enam hääli kogunud õpilased moodustavad kooli õpilasesinduse juhatuse. Juhatus valib endi hulgast presidendi, aseesimehe ja koos lepitakse kokku kõigi ülesanded, püstitatakse esinduse eesmärgid ja koostatakse tööplaan. Õpilasesindus hakkab koos käima huvitoas, 3. klassis või noorteklubis L.A.D.U vähemalt kahel korral kuus.