Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2019/20

Vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse korraldusele nr 2-3/1793 15.10.2019 "Salme Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine" kuuluvad kooli hoolekokku:

Julian Raun (7. kl) - esimees - julian.raun@gmail.com

Aire Treirat (8. kl) - aseesimees - airetreirat@gmail.com

Kaidi Ottis (5. kl) - protokollija - kaidi.ottis@mail.ee

Jana Lei (1. kl) - janalei@hot.ee

Anni Veskinõmm (2. kl) - anni.veskinomm@gmail.com

Berit Kaal (3. kl) - berit1984@hotmail.com

Aire Kuppart (4. kl) - derhesa@hot.ee

Maret Jalak (6. kl) - maretjalak@hotmail.com

Jaanika Jõgi (9. kl) - jaanikaj4@gmail.com

Mihkel Abramov (ÕE) - mihkel.abramov@salme.edu.ee

Tea Merivald (ÕN) - tea.merivald@salme.edu.ee

Meelis Juhandi (osavald) - meelisjuhandi@gmail.com

Urmas Treiel (koolipidaja) - urmas.treiel@saaremaavald.eeKooli hoolekogu ülesanne on:

  • kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel;
  • õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Salme põhikooli hoolekogu on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et kooli edendada. Hoolekogu ettepanekul on käima lükatud erinevaid projekte, millest suurim oli heategevuslik kontsert kevadel, mille abil koguti raha kooli õpikeskkonna parendamiseks.

Hoolekogu otsused:

12.11.2019 hoolekogu otsus


Hoolekogu protokollid ja teised hoolekogu tööd puudutavad dokumendid on nähtavad ka Stuudiumis Tera kaustas.