Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2018/19

Vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse korraldusele nr 2-3/1229 16.10.2018 "Salme Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine" kuuluvad kooli hoolekokku:

Anni Veskinõmm (9.kl) - hoolekogu esimees - anni.veskinomm@gmail.comElar Uussaar (3.kl) - hoolekogu aseesimees - elar.uussaar@mail.eeVelve Vipp (ÕN) - protokollija - velve.vipp@salme.edu.ee
Liikmed: Karin Mölder (1.kl) - karin.tamm.001@mail.eeBerit Kaal (2.kl) - berit1984@hotmail.comKaidi Ottis (4.kl) - kaidi.ottis@mail.eeMaret Jalak (5.kl) - maratjalak@hotmail.comJulian Raun (6.kl) - julian.raun@gmail.comErik Aleksejev (7.kl) - erik@bwb.eeJaanika Jõgi (8.kl) - jaanikaj4@gmail.comLiisi Kilgas (ÕE) - liisi.kilgas@salme.edu.eeMeelis Juhandi (osavald) - meelis.juhandi@politsei.eeMeelis Kaubi (koolipidaja) - meelis.kaubi@saaremaavald.ee

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Salme põhikooli hoolekogu on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et kooli edendada.

Hoolekogu ettepanekul on käima lükatud erinevaid projekte, millest suurim oli heategevuslik kontsert kevadel, mille abil koguti raha kooli õpikeskkonna parendamiseks.