Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2017/18

Oliver Parrest - hoolekogu esimees

Tiia Kobin – õpetajate esindaja

Meelis Kaubi - Saaremaa valla esindaja

Marleen Juhandi - ÕE esindaja

Klasside esindajad:

Aire Treirat, Erik Aleksejev, Katrin Paju, Anni Veskinõmm, Petor Pesukov, Kaja Mere.

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Salme põhikooli hoolekogu on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et kooli edendada.

Hoolekogu ettepanekul on käima lükatud erinevaid projekte, millest suurim on heategevuslik kontsert kevadel, mille abil on kogutud raha kooli õpikeskkonna parendamiseks.

Kontakt

oliver.parrest@gmail.com