Kontaktid

Sekretär-raamatukogu, Ivi Saar, tel: 45 30 250

Direktor, Kalmer Poopuu tel: 45 30 251

Õppejuht, Marina Maasik tel: 45 30 252

Õpetajate toa telefon: 45 30 253

HEV koordinaator, Liivi Kiil, tel: 45 30 255


Pikapäevarühma toa tel: 45 30 253

Huvijuht, Eliisa Siim tel: 5390 9293

Söökla, Anu Ränk tel: 45 30 256

IT Margus Lepik

Majahoidja Epp Kiil tel: 45 30 259