Tugisüsteemid

Eripedagoog

Lea Läets

lea.laets@salme.edu.ee

Sotsiaalpedagoog ja HEV õpilaste õppe koordinaator

Liivi Kiil

telefon: 4530255

liivi.kiil@salme.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi põhiülesandeks on kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse toimetuleku toetamine; tegelemine põhjuseta puudujatega; koolivägivalla probleemidega tegelemine ja nende lahendamine.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Õpiabi rühmad

Lea Läets - 2. kl ja 4. kl eesti keel, matemaatika

Ly Pildre - 3. kl eesti keel, matemaatika

Liivi Kiil - 5. - 6. kl matemaatika

Tea Merivald - 5. -7. kl eesti keel

Tiia Kobin - 5. kl inglise keel

Mirle Arge - 6. kl inglise keel

Velve Vipp - 8. kl matemaatika

Mare Moondu - 6. kl ajalugu

Õpiabi- õpioskuste arendamine taju, mälu ja tähelepanu aktiviseerimise kaudu.


Õpilasabi ümarlaud

Liivi Kiil - õpilasabi ümarlaua juhataja

Lea Läets

Marina Maasik

Aare Martinson

Õpilasabi ümarlaud tegeleb nii käitumis- kui ka õppeprobleemidega õpilastega, pakub abi ja tuge õpilastele, pedagoogidele ja lastevanematele.

Pikapäevarühm

Velve Vipp

Mare Moondu

Merle Sillavee

Pikapäevarühmades saavad õpilased vajadusel õpiabi.

Aineõpetajate konsultatsioonid

Õpetajate konsultatsioonide ja järelvastamiste ajad

Saaremaa Rajaleidja keskus

Rootsi 7, 93819 Kuressaare

tel: 5886 0712

e-post: saaremaa@rajaleidja.ee

veebileht: http://www.rajaleidja.ee/saaremaa/

Eesti kõigis maakondades asuvad Rajaleidja keskused, kus pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Keskuste sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta.