Tugisüsteemid

HEV õpilaste õppe koordinaator

Liivi Kiil

telefon: 4530255

liivi.kiil@salme.edu.ee

Sotsiaalpedagoog

Maret Metsmaa


Sotsiaalpedagoogi põhiülesandeks on kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse toimetuleku toetamine; tegelemine põhjuseta puudujatega; koolivägivalla probleemidega tegelemine ja nende lahendamine.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Õpiabi rühmad


Õpiabi - õpioskuste arendamine taju, mälu ja tähelepanu aktiviseerimise kaudu.


Õpilasabi ümarlaud

Liivi Kiil - õpilasabi ümarlaua juhataja

Marina Maasik

Kalmer Poopuu

Maret Metsmaa

Õpilasabi ümarlaud tegeleb nii käitumis- kui ka õppeprobleemidega õpilastega, pakub abi ja tuge õpilastele, pedagoogidele ja lastevanematele.

Pikapäevarühm

Eliisa Siim

Mare Moondu

Merle Sillavee

Mirle Arge

Pikapäevarühmades saavad õpilased vajadusel õpiabi.

Õpetajate ainekonsultatsioonid

Õpetajate ainekonsultatsioonide ajad

Saaremaa Rajaleidja keskus

Rootsi 7, 93819 Kuressaare

tel: 5886 0712

e-post: saaremaa@rajaleidja.ee

veebileht: http://www.rajaleidja.ee/saaremaa/

Eesti kõigis maakondades asuvad Rajaleidja keskused, kus pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Keskuste sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta.