Tugisüsteemid

Eripedagoog

Lea Läets

lea.laets@salme.edu.ee

Sotsiaalpedagoog ja HEV õpilaste õppe koordinaator

Liivi Kiil

telefon: 4530255

liivi.kiil@salme.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi põhiülesandeks on kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse toimetuleku toetamine; tegelemine põhjuseta puudujatega; koolivägivalla probleemidega tegelemine ja nende lahendamine.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Logopeed

Maris Rattasepp

maris.rattasepp@salme.edu.ee

Õpiabi rühmad

Lea Läets

Liivi Kiil 5.- 7. klassi matemaatika

Tea Merivald 5.-9. klassi eesti keel

Õpiabi- õpioskuste arendamine taju, mälu ja tähelepanu aktiviseerimise kaudu.

Õpilasabi ümarlaud

Liivi Kiil - õpilasabi ümarlaua juhataja

Lea Läets

Maris Rattasepp

Marina Maasik

Raivo Kallas

Õpilasabi ümarlaud tegeleb nii käitumis- kui ka õppeprobleemidega õpilastega, pakub abi ja tuge õpilastele, pedagoogidele ja lastevanematele.

Pikapäevarühm

Velve Vipp

Lea Läets

Mare Moondu

Ly Pildre

Pikapäevarühmades saavad õpilased vajadusel õpiabi.

Aineõpetajate konsultatsioonid

Õpetajate konsultatsioonide ja järelvastamiste ajad

Saaremaa Rajaleidja keskus

Rootsi 7, 93819 Kuressaare

tel: 5886 0712

e-post: saaremaa@rajaleidja.ee

veebileht: http://www.rajaleidja.ee/saaremaa/

Eesti kõigis maakondades asuvad Rajaleidja keskused, kus pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Keskuste sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta.