Tugisüsteemid

HEV õpilaste õppe koordinaator

Liivi Kiil

telefon: 4530255

liivi.kiil@salme.edu.ee

Sotsiaalpedagoog

Juta Koppel


Sotsiaalpedagoogi põhiülesandeks on kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse toimetuleku toetamine; tegelemine põhjuseta puudujatega; koolivägivalla probleemidega tegelemine ja nende lahendamine.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Õpiabi rühmad

Merle Sillavee - 2. klass

Lea Läets - 1. ja 3. klass

Ly Pildre - 4. klass

Liivi Kiil - matemaatika, eesti keel, kirjandus (5. - 9. kl)

Tiia Kobin - inglise keel (6. kl)

Mirle Arge - inglise keel (7.-8. kl)

Mare Moondu - ajalugu (7. kl)

Õpiabi - õpioskuste arendamine taju, mälu ja tähelepanu aktiviseerimise kaudu.


Õpilasabi ümarlaud

Liivi Kiil - õpilasabi ümarlaua juhataja

Marina Maasik

Kalmer Poopuu

Juta Koppel

Õpilasabi ümarlaud tegeleb nii käitumis- kui ka õppeprobleemidega õpilastega, pakub abi ja tuge õpilastele, pedagoogidele ja lastevanematele.

Pikapäevarühm

Velve Vipp

Mare Moondu

Merle Sillavee

Mirle Arge

Pikapäevarühmades saavad õpilased vajadusel õpiabi.

Aineõpetajate konsultatsioonid

Õpetajate konsultatsioonide ja järelvastamiste ajad

Saaremaa Rajaleidja keskus

Rootsi 7, 93819 Kuressaare

tel: 5886 0712

e-post: saaremaa@rajaleidja.ee

veebileht: http://www.rajaleidja.ee/saaremaa/

Eesti kõigis maakondades asuvad Rajaleidja keskused, kus pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Keskuste sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta.