Õpilasesindus

Õpilasesindus 2020/21

MEIE KOOLIDEMOKRAATIA EEST SEISAVAD:

Sass Kiil (5. klass)

Pääsu Parrest (6. klass)

Lar-Jastin Räim (7. klass)

Karoliina Kull (8. klass) - president

Marileen Koltšuk (8. klass)

Geidi Merivald (9. klass) - asepresident/esindaja hoolekogus

Triinu-Liis Heinmets (9. klass)

Raiko Treirat (9. klass)

Mehis Jalak (9. klass) - esindaja õppenõukogus

Õpilasesinduse juhatus luuakse septembrikuu alguses demokraatlike valimiste, kus osalevad kõik 5.-9. klassi õpilased, teel. Kõik soovijad alates 5. klassist saavad kandideerida õpilasesinduse juhatuse liikmeks.

Seejärel toimuvad valimised ning enam hääli kogunud õpilased moodustavad kooli õpilasesinduse juhatuse. Õpilasesinduse töös saavad osaleda ka vabaliikmed, kel puudub hääletamisõigus.

Juhatus valib endi hulgast presidendi, aseesimehe ja koos lepitakse kokku kõigi ülesanded, püstitatakse esinduse eesmärgid ja koostatakse tööplaan.


Õpilasesinduse tööd toetab huvijuht.


Võta meiega ühendust: opilasesindus@salme.edu.ee