Õpilasesindus

Õpilasesindus 2021/22

MEIE KOOLIDEMOKRAATIA EEST SEISAVAD:


5. kl- Liisi Aadussoo, Kätlin Õunpuu, Mikk Vallaste ja Liisbet Mölder

6. kl- Kristjan Sepp ja Sass Kiil (vabaliige)

7. kl- Alondra Aadussoo

8. kl- Nele Nuut

9. kl Kädi Õun (president, ÕE esindaja õppenõukogus), Karoliina Kull (ase, ÕE esindaja hoolekogus) ja Marileen Koltšuk (vabaliige)


Õpilasesinduse juhatus luuakse septembrikuu alguses demokraatlike valimiste, kus osalevad kõik 5.-9. klassi õpilased, teel. Kõik soovijad alates 5. klassist saavad kandideerida õpilasesinduse juhatuse liikmeks.

Seejärel toimuvad valimised ning enam hääli kogunud õpilased moodustavad kooli õpilasesinduse juhatuse. Õpilasesinduse töös saavad osaleda ka vabaliikmed, kel puudub hääletamisõigus.

Juhatus valib endi hulgast presidendi, aseesimehe ja koos lepitakse kokku kõigi ülesanded, püstitatakse esinduse eesmärgid ja koostatakse tööplaan.


Õpilasesinduse tööd toetab huvijuht.


Võta meiega ühendust: opilasesindus@salme.edu.ee