Õppetöö

Koolivaheajad

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 • I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;

 • II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;

 • III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;

 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;

 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a

RT I, 08.12.2017, 11

Õppenõukogu toimumise ajad

 • 26. november 2020. a;

 • 18. märts 2021. a;

 • 10. juuni 2021. a;

 • august 2021. a.

Tundide ajad

 1. 08.00-08.45

 2. 09.00-09.45

õuevahetund

 1. 10.00-10.45

söögivahetund

 1. 11.00-11.45

söögivahetund

 1. 12.00-12.45

 2. 13.00-13.45

pikapäevarühma oode

 1. 14.00-14.45

 2. 15.00-15.45

kk nr 1-2/2 08.01.2020

Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

RT I, 03.07.2020, 26

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

(1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

(2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

RT I, 03.07.2020, 26

Õppetöö mittetoimumine

Õppetunnid jäävad ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 19°C ja võimlas ei toimu tunde, kui õhutemperatuur on vähem kui 18°C. Kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur (Terviseameti tuulekülma tabel) on ­-20°C või madalam, jääb 1.­-6. klassi õpilastel õppetöö ära; ­-25°C või madalama temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.­-9. klassi õpilastel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilaste aeg sisustatakse nende kojusaatmise võimaluseni.

Talvel ei toimu kehalise kasvatuse tunnid õues 1.-­6. klassi õpilastele, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur langeb alla ­10°C, 7.­ -9. klassi õpilastele, kui õhu temperatuur langeb alla ­15°C .

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues, kui mõõduka tuule korral on tuule kiirus vähem kui 8m/s.

RT I, 24.04.2020, 9

Koolitöö mittetoimumise otsustab direktor või erandjuhul õppealajuhataja.

Koolis ei toimu õppetööd, kui:

 • elekter puudub

 • kooli ei köeta

 • koolis puudub vesi

Informatsiooni koolimaja seisukorra kohta saab:

Klassijuhatajad teavitavad võimalusel õpilasi.