Õppetöö

Koolivaheajad

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 • I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;

 • II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;

 • III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;

 • IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;

 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

RT I, 10.09.2020, 3 § 1

Trimestrid

 • I trimester 01. september 2021. a kuni 28. november 2021. a;

 • II trimester 29. november 2021. a kuni 20. märts 2022. a;

 • III trimester 21. märts 2022. a kuni 13. juuni 2022. a.


Õppenõukogu toimumise ajad

 • 25. november 2021. a;

 • 17. märts 2022. a;

 • 9. juuni 2022. a;

 • august 2021. a.

Tundide ajad

 1. 08.00-08.45

 2. 09.00-09.45

õuevahetund

 1. 10.00-10.45

söögivahetund

 1. 11.00-11.45

söögivahetund

 1. 12.00-12.45

 2. 12.55-13.40

pikapäevarühma oode

 1. 13.50-14.35

 2. 14.45-15.30

kk nr 1-2/9 16.08.2021

uuendatud 6.09.21

Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

RT I, 03.07.2020, 26

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

(1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

(2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

RT I, 03.07.2020, 26

Õppetöö mittetoimumine

Õppetunnid jäävad ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 19°C ja võimlas ei toimu tunde, kui õhutemperatuur on vähem kui 18°C. Kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur (Terviseameti tuulekülma tabel) on ­-20°C või madalam, jääb 1.­-6. klassi õpilastel õppetöö ära; ­-25°C või madalama temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.­-9. klassi õpilastel. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilaste aeg sisustatakse nende kojusaatmise võimaluseni.

Talvel ei toimu kehalise kasvatuse tunnid õues 1.-­6. klassi õpilastele, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur langeb alla ­10°C, 7.­ -9. klassi õpilastele, kui õhu temperatuur langeb alla ­15°C .

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues, kui mõõduka tuule korral on tuule kiirus vähem kui 8m/s.

RT I, 24.04.2020, 9

Koolitöö mittetoimumise otsustab direktor või erandjuhul õppealajuhataja.

Koolis ei toimu õppetööd, kui:

 • elekter puudub

 • kooli ei köeta

 • koolis puudub vesi

Informatsiooni koolimaja seisukorra kohta saab:

Klassijuhatajad teavitavad võimalusel õpilasi.