Hoolekogu

Hoolekogu liikmed:

Andrus Raun (2. kl) - hoolekogu esimees
andrus.raun@gmail.com 

Eve Selge-Tammur (5. kl) - hoolekogu aseesimees

selgetammur@gmail.com

Tea Merivald (ÕN) - hoolekogu protokollija
tea.merivald@salme.edu.ee

Pille Pajoma-Lepp (1.kl)

pillepajoma@gmail.com 

Victoria Järveots (3.kl)

Viktoorias@mail.ee

Jana Lei (4. kl)
janalei@hot.ee

Berit Kaal (6. kl)
berit1984@hotmail.com

Elika Sepp (7. kl)

elikasepp77@gmail.com 

Kaia Toompuu (8. kl)

kaia.toompuu@gmail.com 

Maret Nuut (9. kl)

maretjalak@hotmail.com

Helena Elissaar (ÕE)
helena.elissaar@salme.edu.ee

Õilme Salumäe (koolipidaja)
oilme.salumae@saaremaavald.ee


Salme Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine 01.11.2022 nr 2-3/1663Saaremaa Vallavalitsuse 1. novembri 2022. a korralduse nr 2-31663 Salme Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine muutmine 

Kooli hoolekogu ülesanne on:

Salme põhikooli hoolekogu on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et kooli edendada. Hoolekogu ettepanekul on käima lükatud erinevaid projekte, millest suurim oli heategevuslik kontsert kevadel, mille abil koguti raha kooli õpikeskkonna parendamiseks.

Hoolekogu protokollid ja teised hoolekogu tööd puudutavad dokumendid on nähtavad ka Stuudiumis Tera kaustas.