Hoolekogu

Hoolekogu liikmed:

Andrus Raun (1. kl) - hoolekogu esimees
andrus.raun@gmail.com

Liili Leppjanen (2. kl) - hoolekogu aseesimees
liilileppjanen@hotmail.com

Tea Merivald (ÕN) - hoolekogu protokollija
tea.merivald@salme.edu.ee

Julian Raun (9. kl)
julian.raun@gmail.com

Maret Nuut (8. kl)
maretjalak@hotmail.com

Veronica Altmäe (7. kl)
veronica.altmae@gmail.com

Leili Vallaste (6. kl)

leilivallaste@hot.ee

Berit Kaal (5. kl)
berit1984@hotmail.com

Eve Selge-Tammur (4. kl)

selgetammur@gmail.com

Jana Lei (3. kl)
janalei@hot.ee

Karoliina Kull (ÕE)
karoliina.kull@salme.edu.ee

Urmas Treiel (koolipidaja)
urmas.treiel@saaremaavald.ee


Salme Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine 2-3/1552

Kooli hoolekogu ülesanne on:

  • kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel;

  • õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Salme põhikooli hoolekogu on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et kooli edendada. Hoolekogu ettepanekul on käima lükatud erinevaid projekte, millest suurim oli heategevuslik kontsert kevadel, mille abil koguti raha kooli õpikeskkonna parendamiseks.

Hoolekogu protokollid ja teised hoolekogu tööd puudutavad dokumendid on nähtavad ka Stuudiumis Tera kaustas.