Hoolekogu

Hoolekogu liikmed:

Julian Raun (8. kl)
esimees
julian.raun@gmail.com

Aire Treirat (9. kl)
aseesimees
airetreirat@gmail.com

Tea Merivald (ÕN)
protokollija
tea.merivald@salme.edu.ee

Liili Leppjanen (1.kl)
liilileppjanen@hotmail.com

Jana Lei (2. kl)
janalei@hot.ee

Anni Veskinõmm (3. kl)
anni.veskinomm@gmail.com

Berit Kaal (4. kl)
berit1984@hotmail.com

Aire Kuppart (5. kl)
derhesa@hot.ee

Veronica Altmäe (6.kl)
veronica.altmae@gmail.com

Maret Nuut (7. kl)
maretjalak@hotmail.com

Geidi Merivald (ÕE)
geidi.merivald@salme.edu.ee

Meelis Juhandi (osavald)
meelisjuhandi@gmail.com

Urmas Treiel (koolipidaja)
urmas.treiel@saaremaavald.ee


Salme Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine 2-3/1728

Kooli hoolekogu ülesanne on:

  • kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel;

  • õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Salme põhikooli hoolekogu on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et kooli edendada. Hoolekogu ettepanekul on käima lükatud erinevaid projekte, millest suurim oli heategevuslik kontsert kevadel, mille abil koguti raha kooli õpikeskkonna parendamiseks.

Hoolekogu protokollid ja teised hoolekogu tööd puudutavad dokumendid on nähtavad ka Stuudiumis Tera kaustas.