Hoolekogu

Hoolekogu liikmed:

Andrus Raun (2. kl) - hoolekogu esimees
andrus.raun@gmail.com

Liili Leppjanen (3. kl) - hoolekogu aseesimees
liilileppjanen@hotmail.com

Tea Merivald (ÕN) - hoolekogu protokollija
tea.merivald@salme.edu.ee

Pille Pajoma-Lepp (1.kl)

pillepajoma@gmail.com

Jana Lei (4. kl)
janalei@hot.ee

Eve Selge-Tammur (5. kl)

selgetammur@gmail.com

Berit Kaal (6. kl)
berit1984@hotmail.com

Elika Sepp (7. kl)

elikasepp77@gmail.com

Kaia Toompuu (8. kl)

kaia.toompuu@gmail.com

Maret Nuut (9. kl)

maretjalak@hotmail.com

Helena Elissaar (ÕE)
helena.elissaar@salme.edu.ee

Õilme Salumäe (koolipidaja)
oilme.salumae@saaremaavald.ee


Salme Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine 01.11.2022 nr 2-3/1663

Kooli hoolekogu ülesanne on:

  • kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel;

  • õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Salme põhikooli hoolekogu on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et kooli edendada. Hoolekogu ettepanekul on käima lükatud erinevaid projekte, millest suurim oli heategevuslik kontsert kevadel, mille abil koguti raha kooli õpikeskkonna parendamiseks.

Hoolekogu protokollid ja teised hoolekogu tööd puudutavad dokumendid on nähtavad ka Stuudiumis Tera kaustas.