Projektid

KIK logo

Ülevaade meie KIK õppekäikudest läbi aegade.

Projekti logo

2018-2020 kestev rahvusvaheline projekt, mis toob kokku Saksamaa, Poola, Rootsi, Kreeka, Itaalia ja meie kooli. Teemaks tervislik eluviis ja liikumine.

Innove logo
logod

SA Innove konkurss "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel"

projekti lofo

1.-4. klassi õpilased osalevad Salme raamatukogus lugemisprogrammis, et tutvuda väärt uudiskirjandusega ja arendada oma lugemisisu.


HTM logo
logo

“NOORED kHOOS” on 3-päevane koostööprojekt, mille peamiseks märksõnaks on kaasamine.

Projekt toob reaalselt kokku erinevas vanuses, erineva elukohaga ja erineva kogemusega noored, et teineteiselt õppida, kogemusi jagada ja kogetu oma piirkonnas reaalsusesse rakendada.

Projekti eesmärk on mõlema sihtrühma edukas kogemus kohandatult oma kodukohta tuua ja seal eduvalemiks kujundada.

ENTK logo