Projektid

KIK logo

Ülevaade meie KIK õppekäikudest läbi aegade.

Projekti logo

2018-2020 kestev rahvusvaheline projekt, mis toob kokku Saksamaa, Poola, Rootsi, Kreeka, Itaalia ja meie kooli. Teemaks tervislik eluviis ja liikumine.

Innove logo
logod

SA Innove konkurss "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel"

projekti lofo

1.-4. klassi õpilased osalevad Salme raamatukogus lugemisprogrammis, et tutvuda väärt uudiskirjandusega ja arendada oma lugemisisu.