Dokumendid


Salme Põhikooli õppekava lisad:

Lisa 1 Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”


Lisa 2 Ainevaldkond „Võõrkeeled"


Lisa 3 Ainevaldkond “Matemaatika”


Lisa 4 Ainevaldkond „Loodusained”Lisa 5 Ainevaldkond „Sotsiaalained”
Lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained”


Lisa 7 Ainevaldkond „Tehnoloogia”


Lisa 8 Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”


Lisa 9 Valikaine „Majandusõpetus”


Lisa 10 Valikaine „Meediaõpetus“Robootika ringitunnina


Kooli korralduslikud dokumendid

Õppetöö

Ametijuhendid

Ohutus ja kriisiolukordSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View
  7 Apr 2017, 02:29 Merle Lepik