Meie õpihimuline ja arenev koolipere on kogukonna kultuuritraditsioone kandev elutervete väärtuste kujundaja.

Visioon:

  • olla kogukonna kultuuri ja traditsioonide kandja

  • olla üksteist toetav, õpihimuline ja arenev

  • olla elutervete väärtuste kandja

Kuressaare mnt 1, Salme alevik, Saaremaa vald, Saare maakond, 93201

tel: 453 0250
e-post: kool@salme.edu.ee

registrikood: 75021592


Kooli juhtkond

Direktor

Kalmer Poopuu

tel: 453 0251
mob: 511 6418
kalmer.poopuu@salme.edu.ee

Õppejuht

Marina Maasik

marina.maasik@salme.edu.ee

Sekretär-raamatukoguhoidja

Ivi Saar

tel: 453 0250
mob: 522 7405
ivi@salme.edu.ee

Huvijuht

Liis Kaal

mob: 5366 4305
liis.kaal@salme.edu.ee


HEV koordinaator

Kaia Kuul

mob: 5883 6591
kaia.kuul@salme.edu.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18 TARTU 50088

tel: 735 0222
hm@hm.ee