Projektid

Ettevõtlik Kool

Baastase 2019-2021

Programmi rahastab:

Projekti Saaremaa koordinaator:

Liikuma Kutsuv Kool

Ülevaade meie KIK õppekäikudest läbi aegade.

2018-2020 kestev rahvusvaheline projekt, mis toob kokku Saksamaa, Poola, Rootsi, Kreeka, Itaalia ja meie kooli. Teemaks tervislik eluviis ja liikumine.

1.-4. klassi õpilased osalevad Salme raamatukogus lugemisprogrammis, et tutvuda väärt uudiskirjandusega ja arendada oma lugemisisu.

SA Innove konkurss "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel"

Eesmärgiks on kooliõpilastele võimaluse pakkumine oma kätega valmis ehitada liikluskõlbulik e-sõiduk.

viimati muudetud: 17.11.2023