Juhtimine

§ 6. Kooli direktori ülesanded

§ 7. Kooli hoolekogu ülesanded

Õpilasesindus

§ 9. Kooli õpilasesindus

seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.