Salme põhikool

Tõllu tugevus, viikingite visadus ja esiisade tarkus kahe mere vahel.

VISIOON: SALME KOOL - VÄÄRTUSTE KUJUNDAJA

Meie õpihimuline ja arenev koolipere on kogukonna kultuuritraditsioone kandev elutervete väärtuste kujundaja

 • olla kogukonna kultuuri ja traditsioonide kandja

 • olla üksteist toetav, õpihimuline ja arenev

 • olla elutervete väärtuste kandja

MISSIOON: TUGEVUSTE AVASTAMINE JA ARENDAMINE, MITMEKÜLGSE ISIKSUSE KUJUNDAMINE VÄÄRTUSTADES AVATUST JA ETTEVÕTLIKUST

 • iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast hooliva inimese arendamine

 • tegutsemisjulguse ja loovuse arendamine

 • mitmekülgsete võimaluste pakkumine lähtudes õpilaste erinevatest võimetest

 • kool on avatud uuendustele

PÕHIVÄÄRTUSED

SALLIVUS - usaldus, suhtlemine, tunnustus

AVATUS - aus, vastuvõtlik, koostöö

LOOVUS - ettevõtlik, eneseareng, motivatsioon

MÖNUSUS - kena, omane (meie oma)

ERILISUS - kodukoht, identiteet

ERIPÄRA

 • mitteformaalne õpe: huvitöö, ÕE, L.A.D.U., PPR

 • loovust arendavad valikained

 • kasvuruum: õppimiseks riimi, avarus, meil on aega

 • asukoht: loodus, vaateilu, loodusstiihia

 • rikas kultuuriruum: koostöö kohaliku rahvakultuuri ja pärimuskultuuri kandjatega; mitmetahuline ajalugu: kiviajast läbi viikingiaja ja ususõdade tänapäevani

Fotol Salme kooli garderoobis asuv seinamaal, kunstnik Izak Mora. Maal valmis 2017 a augustis.


Maali idee tuli 2015/16 õppeaasta loovtöö "Kooliruum´16"raames, autoriteks Keidi Rand, Erika Filippov, Liis-Marel Aak ja Eva Mihkelson.

Õpilaste idee joonistas pildiks Liis-Marel Aak.