Meie kool

Tõllu tugevus, viikingite visadus ja esiisade tarkus kahe mere vahel. 

VISIOON: SALME KOOL - VÄÄRTUSTE KUJUNDAJA

Meie õpihimuline ja arenev koolipere on kogukonna kultuuritraditsioone kandev elutervete väärtuste kujundaja

MISSIOON: TUGEVUSTE AVASTAMINE JA ARENDAMINE, MITMEKÜLGSE ISIKSUSE KUJUNDAMINE VÄÄRTUSTADES AVATUST JA ETTEVÕTLIKUST

PÕHIVÄÄRTUSED

SALLIVUS - usaldus, suhtlemine, tunnustus

AVATUS - aus, vastuvõtlik, koostöö

LOOVUS - ettevõtlik, eneseareng, motivatsioon

MÖNUSUS - kena, omane (meie oma)

ERILISUS - kodukoht, identiteet

ERIPÄRA

Fotol Salme kooli garderoobis asuv seinamaal, kunstnik Izak Mora. Maal valmis 2017 a augustis.


Maali idee tuli 2015/16 õppeaasta loovtöö "Kooliruum´16"raames, autoriteks Keidi Rand, Erika Filippov, Liis-Marel Aak ja Eva Mihkelson.

Õpilaste idee joonistas pildiks Liis-Marel Aak.