Hoolekogu

Hoolekogu liikmed:

Gerli Kukk (1. kl)

gerlimerivald20@gmail.com

Pille Pajoma-Lepp (2. kl)

pillepajoma@gmail.com

Andrus Raun (3. kl)
andrus.raun@gmail.com 

Viktooria Järveots (4. kl)

Viktoorias@mail.ee

Jana Lei (5. kl)
janalei@hot.ee

Häli Lambut (6. kl)

hali.lambut@gmail.com

Berit Kaal (7. kl)
berit1984@hotmail.com

Elika Sepp (8. kl)

elikasepp77@gmail.com 

Kaia Toompuu (9. kl)

kaia.toompuu@gmail.com 

Tea Merivald (ÕN) - hoolekogu protokollija
tea.merivald@salme.edu.ee

Aliise Lulla (ÕE)
Õilme Salumäe (koolipidaja)
oilme.salumae@saaremaavald.eeSalme Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine 17.10.2023 nr 2-3/1222 

Kooli hoolekogu ülesanne on:

Salme põhikooli hoolekogu on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et kooli edendada. Hoolekogu ettepanekul on käima lükatud erinevaid projekte, millest suurim oli heategevuslik kontsert kevadel, mille abil koguti raha kooli õpikeskkonna parendamiseks.

Hoolekogu protokollid ja teised hoolekogu tööd puudutavad dokumendid on nähtavad ka Stuudiumis Tera kaustas. 


viimati muudetud: 17.11.2023