Lapsevanemale

e-päevik

Koolis on kasutusel e-päevik - Stuudium. Selle kasutamine on lapsevanemal kohustuslik. Õpilase puudumise korral täita ära Stuudiumis puudumistõend või saata klassijuhatajale sõnum. Klassijuhataja peab teadma juba hommikul, miks laps puudub.

1. klassi  tuleva lapse vanemale

Igal kevadel kutsub kooli juhtkond koos tulevase klassijuhatajaga lapsevanemaid kooliga tutvuma. Sellekohane info pannakse üles kooli veebilehele.

Kool teeb koostööd Salme lasteaiaga.

1. klassil on nädalas 20 tundi, millele lisanduvad vajadusel õpiabi ja huvi korral ringide töö.

Tunnid algavad kell 8.00 ja lõpevad enamasti kell 12.00, pikapäevarühm lõpetab kell 16.00.

Peale teist tundi on õuevahetund, kus käivad kõik õpilased.

Pikapäevarühma tuleb laps lapsevanema avalduse alusel. Muudatustest rühmas viibimise kohta teatab lapsevanem kirjalikult õpilaspäeviku kaudu või eraldi kirjana.

Pikapäevarühm

Algklasside lõuna on kell 10.45, pikapäevarühma eine kell 13.30-13.45. Lõuna on õpilasele tasuta, pikapäevaeine on väikese tasu eest. Arve saadetakse lapsevanema e-postile. Pikapäeva eine söömine küsitakse esmaspäeval kogu nädala kohta ette. Menüüd on võimalik kodulehelt juba nädalavahetusel vaadata. Iga päev teatatakse nimeliselt (teeb klassi korrapidaja) kooli kokale, kes on koolis. Juhul kui laps jäi haigeks, kuid on PPR sööjaks märgitud, siis kokk näeb seda ja võtab lapse ise söögilt maha.

Toitlustamine

Esimesse klassi astumine ja ranitsatoetus

Lapsevanem (või lapse seaduslik esindaja) saab esitada taotluse oma lapsele elukohajärgse kooli määramiseks elektrooniliselt Saaremaa valla hariduse registrite keskkonna kaudu.

2. - 9. klassi tuleva lapse vanemale

Kooli õppima astumiseks võtke ühendust kooli sekretäriga, kooli astumiseks vajalike dokumentide nimekiri:

Taotlus Salme Põhikooli ... klassi astujale 

viimati muudetud: 17.11.2023