TÖÖPAKKUMINE:

Ootame enda kollektiivi järgmisi töötajaid:

  • klassiõpetaja (1. klass);

  • informaatikaõpetaja (4. - 8. kl) - koormus 5 tundi nädalas;

  • füüsikaõpetaja (8. - 9. kl) - koormus 4 tundi nädalas.

Sooviavaldust, CV-d ja haridust tõendavate dokumentide koopiaid ootame hiljemalt 30. aprilliks 2021 meilile kool@salme.edu.ee.

Tööle asumise aeg: 23. august 2021.

Täiendav info: direktor Kalmer Poopuu, 5116418, kalmer.poopuu@salme.edu.ee

Meie õpihimuline ja arenev koolipere on kogukonna kultuuritraditsioone kandev elutervete väärtuste kujundaja.

Visioon:

  • olla kogukonna kultuuri ja traditsioonide kandja

  • olla üksteist toetav, õpihimuline ja arenev

  • olla elutervete väärtuste kandja


Kuressaare mnt 1, Salme alevik, Saaremaa vald, Saare maakond, 93201

tel: 453 0250
e-post: kool@salme.edu.ee

registrikood: 75021592

Kooli juhtkond

Direktor

Kalmer Poopuu

tel: 453 0251
mob: 511 6418
kalmer.poopuu@salme.edu.ee

Õppejuht

Marina Maasik

marina.maasik@salme.edu.ee

Sekretär-raamatukoguhoidja

Ivi Saar

tel: 453 0250
mob: 522 7405
ivi@salme.edu.ee

Huvijuht, pikapäevaõpetaja

Eliisa Siim

mob: 539 09293
eliisa.siim@salme.edu.ee

HEV koordinaator

Liivi Kiil

tel: 453 0255
liivi.kiil@salme.edu.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18 TARTU 50088

tel: 735 0222
hm@hm.ee