Meie õpihimuline ja arenev koolipere on kogukonna kultuuritraditsioone kandev elutervete väärtuste kujundaja.

Visioon:

viimati muudetud: 15.01.2024