Dokumendid

Koolikorralduslikud dokumendid

Kooli õppekava üldosa

Kooli õppekava lisa - tunnijaotusplaan

kk nr 1-2/ 3 18.04.2022

Kooli põhimäärus

Saaremaa Vallavalitsuse määrus nr 1-2/24 27.05.2021 

Kooli arengukava 2022-2025

Saaremaa Vallavalitsuse määrus nr 2-2/4 25.01.2022

Kooli kodukord

kk nr 1-2/9 16.08.2021

Kooli tunnustamise kord

kk nr 1-2/ 8 13.05.2019

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

kk nr 1-2/7 10.04.2019

Õppenõukogu töökord

RT I, 29.04.2021, 12

Õppenõukogu tegevuskava 2024-2025

Kooli päevakava

kk nr 1-2/ 8 30.08.2022

Salme põhikooli isikuandmete töötlemise kord

kk nr 1-2/ 6 06.03.2019
viimati muudetud: 17.11.2023