Õpilasele

Koolivaheajad 

2023/2024 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

RT I, 29.04.2022, 18   

Trimestrid


Õppenõukogu toimumise ajad

Tundide ajad

õuevahetund

söögivahetund

söögivahetund

pikapäevarühma oode

kk nr 1-2/9 16.08.2021 

Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

RT I, 30.05.2023, 1 

Õppetöö mittetoimumine

Õppetunnid jäävad ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 19°C ja võimlas ei toimu tunde, kui õhutemperatuur on vähem kui 18°C. Kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur (Terviseameti tuulekülma tabel) on ­-20°C või madalam, jääb 1.­-6. klassi õpilastel õppetöö ära; ­-25°C või madalama temperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.­-9. klassi õpilastel.  Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilaste aeg sisustatakse nende kojusaatmise võimaluseni.

Talvel ei toimu kehalise kasvatuse tunnid õues 1.-­6. klassi õpilastele, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur langeb alla ­10°C, 7.­ -9.  klassi õpilastele, kui õhu temperatuur langeb alla ­15°C .

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues, kui mõõduka tuule korral on tuule kiirus vähem kui 8m/s.

RT I, 24.04.2020, 9 

Koolitöö mittetoimumise otsustab direktor või erandjuhul õppealajuhataja.

Koolis ei toimu õppetööd, kui:

Informatsiooni koolimaja seisukorra kohta saab:

Klassijuhatajad teavitavad võimalusel õpilasi. 

viimati muudetud: 17.11.2023