Huviringid

Spordiring 1. - 2. klass

RING TOIMUB ESMASPÄEVITI KELL 13.50 VÕIMLAS.

JUHENDAJA ANDRE ANIS, KONTAKT  andre.anis@salme.edu.ee 

Õpime ja mängime liikumis- ja pallimänge (erinevad kullid, maastikumängud, korvpall, rahvastepall, sulgpall, jalgpall, võrkpall). 

Spordring 3. - 5. klass

RING TOIMUB KOLMAPÄEVITI KELL 13.50 VÕIMLAS.

JUHENDAJA ANDRE ANIS, KONTAKT  andre.anis@salme.edu.ee 

Õpime ja mängime liikumis- ja pallimänge (erinevad kullid, maastikumängud, korvpall, rahvastepall, sulgpall, jalgpall, võrkpall). 

Ujumine 3. klass

RING TOIMUB REEDETI KELL 13.50 - 15.30 KURESSAARE NOORUSE KOOLI UJULAS.

JUHENDAJA ANDRE ANIS, KONTAKT  andre.anis@salme.edu.ee 


Male- ja kabering

RING TOIMUB ESMASPÄEVITI KELL 13.50 JA KOLMAPÄEVITI KELL 12.55 MUUSIKAKLASSIS.

RING TOIMUB VASTAVALT JUHENDAJA POOLT ANTUD KINDLATEL KUUPÄEVADEL. 

JUHENDAJA TÕNU TUHKANEN, INFO HUVIJUHT LIIS KAALU KÄEST liis.kaal@salme.edu.ee

Lapsed õpivad ringis mõtlema, nägema erinevaid kombinatsioone. Harjutame nii malet, kabet, äraandmist, nipsumängu, leiame sobivad mängud, milles on keegi tugevam. Tunnustame kui keegi on hästi mänginud ja juhendame kui keegi on tarvis järele aidata. Praktiseerime, omandame uusi oskuseid  ja veedame mõnusasti aega.


Kokkamisklubi 5. - 9. klass

RING TOIMUB ESMASPÄEVITI KELL 14.45 KODUNDUSKLASSIS. MOODUSTATUD ON 2 GRUPPI NING GRUPID VAHELDUVAD ÜLE NÄDALA. 

JUHENDAJA KAIRI AUS, INFO HUVIJUHT LIIS KAALU KÄEST liis.kaal@salme.edu.ee

Kokkamisklubi on kokanduskursus põhikooli kesk- ja vanema astme õpilastele, kus tutvutakse erinevate maade toitumiskultuuriga. Igas riigis on olemas vaid sellele omased toitumistavad ning rahvuslikud toidud ja toiduained. Läbi huvitavate faktide, lõhnade ja maitsete proovime ise valmistada lihtsamaid, kuid meie jaoks mitte nii igapäevaseid roogi. Iga kursuse raames saab laps toidu retsepti koos töökäiguga. Kursuse lõpuks on eesmärk, et lapsed ei pelgaks uusi maitseid, oskaksid lugeda iseseisvalt retsepti ja valmistada selle järgi lihtsamaid toite. Kursuse käigus räägime ka toiduvalmistamise hügieenist, laua katmisest ja söömiskultuurist. 

Sõnakunst 5. - 7. klass

RING TOIMUB ESMASPÄEVITI KELL 13.50 EESTIKEELE KLASSIS.

JUHENDAJA TEA MERIVALD, KONTAKT  tea.merivald@salme.edu.ee

Esinemiskavade koostamine, harjutamine, esinemine. 

Mudilaskoor 1. - 2. klass

RING TOIMUB TEISIPÄEVAL KELL 12.55 MUUSIKAKLASSIS.

JUHENDAJA KARIN PULK, KONTAKT karin.pulk@salme.edu.ee

Kooris laulmine annab osalejale võimaluse laulda koos eakaaslastega just neile sobivaid laule.

Tundide sisuks on esialgu 1-häälsete laulude laulmine, laulumängude õppimine.

Laulmise juurde mängime erinevaid rütmi- ja meloodiapille, õpime lihtsaid saateostinatosid.

Edukas osalemine annab lauljale võimaluse esinemisteks koolis ja vahel ka väljaspool kooli. 

Eesmärgid:  

Liiklusring 3. klass

RING TOIMUB KOLMAPÄEVITI KELL 12.55. 

JUHENDAJA GERLIN KÄHARI, KONTAKT gerlin.kähari@salme.edu.ee

Ringi eesmärk on tutvustada lastele liikluseeskirju, et nad suudaksid iseseisvalt ohutult rattaga liigelda. Käsitletavad olulisemad teemad on järgmised: korralik varustus; sõidutee ületamine; asukoht teel; vasak- ja tagasipööre; jalakäiatega arvestamine; parema käe reegel; sõidueesõigus; liiklusmärgid; teekattemärgised.

Meisterdamine 4. - 9. klass

RING TOIMUB KOLMAPÄEVITI KELL 13.50 TÖÖÕPETUSE KLASSIS. 

JUHENDAJA KAUR FILIPPOV, KONTAKT kaur.filippov@salme.edu.ee

Meisterdamise ringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: peenmotoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Innustatakse õpilasi rakendama oma fantaasiat ja loovast käelisest tegevusest rõõmu tundma. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpilane õpib koos teistega töötama, üksteist abistama, teiste arvamustega arvestama ning oma arvamusi põhjendama.

Lisaks kõigele heale on meisterdamine nutivaba tegevus!

Robootika 5. - 9. klass

RING TOIMUB KOLMAPÄEVITI KELL 15.40 TÖÖÕPETUSE KLASSIS. 

JUHENDAJA KAUR FILIPPOV, KONTAKT kaur.filippov@salme.edu.ee

Robootikaringi eesmärk on teaduse ja tehnoloogia populariseerimine, tegevuste kaudu arendada loovust, loogilist mõtlemist, käelist osavust ja tehnilist taipu.


Robootikaringis kasutame Lego Mindstorms Nxt ja EV3 komplekte. See on Lego väljatöötatud õppevahend, millega õpitakse tundma tänapäevast robootika valdkonda, selle tehnilisi rakendusvõimalusi ja lihtsat arvutiprogrammeerimist praktiliste tööülesannete lahendamise kaudu. Ehitame roboteid, mis programmeerituna liiguvad ringi ja täidavad erinevaid ülesandeid. Roboteid saab teha juhendi järgi või algusest lõpuni täitsa ise välja mõelda ja konstrueerida. Valminud robotitega viiakse läbi mitmesuguseid võistlusi.

Osaleme maailma suurimal robootikafestivalil Robotex 2023!

Muusikaring(laul + pilliõpe) 4. klass

RING TOIMUB NELJAPÄEVITI KELL 12.00 MUUSIKAKLASSIS. 

JUHENDAJA KARIN PULK, KONTAKT karin.pulk@salme.edu.ee

Eesmärgid: 

Kokandus 1. grupp ja 2. grupp

RING TOIMUB NELJAPÄEVITI KELL 12.55 KODUNDUSKLASSIS. GRUPID VAHELDUVAD ÜLE NÄDALA. 

Kokandustunnis  õpime tegema retsepti järgi ja õpetaja juhendamisel erinevaid küpsetisi.   Kokandustundide juurde kuuluvad ka elementaarsed köögihügieeni teadmiste ja oskuste ning tehnikavahendite kasutusoskuse omandamine.

Solistid. Laululind.

RING TOIMUB TEISIPÄEVITI, NELJAPÄEVITI JA REEDETI MUUSIKAKLASSIS.

JUHENDAJA KARIN PULK, KONTAKT karin.pulk@salme.edu.ee

Eesmärgid:

Kandlering

RING TOIMUB NELJAPÄEVITI MUUSIKAKLASSIS.

JUHENDAJA KARIN PULK, KONTAKT karin.pulk@salme.edu.eeMaalimisring

RING TOIMUB 1 KORD KUUS TEISIPÄEVAL KODUNDUSKLASSIS.

 KUUPÄEVA ANNAB ÕPETAJA TIIA ÕPILASTELE TEADA.

JUHENDAJA TIIA KOBIN, KONTAKT tiia.kobin@salme.edu.ee

Tahame anda noortele võimaluse enda loovust arendada. Antud ringi sihtgrupp on noored vanuses 7 - 16.


Trenniliike tutvustav ring

RING TOIMUB KINDLATEL TEISIPÄEVADEL KELL 13.50 VÕIMLAS. KUUPÄEVAD ANNAB HUVIJUHT ÕPILASTELE TEADA. 

INFO HUVIJUHT LIIS KAAL liis.kaal@salme.edu.ee

Igal korral on üks külalistreener, kes tutvustab noortele mingit kindlat trennistiili. See annab õpilastele võimaluse oma soovi avaldada, kas nad sooviksid edaspidi ühe konkreetse trennistiiliga jätkata. Antud ringi sihtgrupp on noored alates 4. klassist.

Meediaring

RING TOIMUB ESMASPÄEVITI ALGUSEGA KELL 13.50 MEEDIAKLASSIS VÕI ARVUTIKLASSIS

JUHENDAJA TRIIN UUSSAAR, KONTAKT triin.uussaar@salme.edu.ee

Alates veebruarist hakkas Salme koolis toimetama Meediaring. Kõikide muude tegevuste hulgas on üheks osaks ka koolis toimuvate sündmuste filmimine ja pildistamine õpilaste poolt. Video- ja pildimaterjalist peaks kokku saama kokkuvõtvad videod, mis laetakse üles Salme Põhikooli avalikule YouTube kanalile (Snilfid).