Õpilasesindus

Õpilasesindus 2023/24

MEIE KOOLIDEMOKRAATIA EEST SEISAVAD:

4. kl-  Aliise Lulla  (ÕE esindaja hoolekogus)

5. kl- Brita Aug, Egle Ellik (ÕE esindaja õppenõukogus), Sandra Toompuu, Kristjan Lei (vabaliige), Kristofer Kaal (vabaliige)

6. kl- Andri Aadussoo, Kaisa Veskinõmm  (aseesimees) 

8. kl- Sass Kiil, Härri Koltšuk

9. kl Davier Anis (president) 


Õpilasesinduse juhatus luuakse septembrikuu lõpus demokraatlike valimiste teel, kus osalevad kõik 4. - 9. klassi õpilased. Kõik soovijad alates 4. klassist saavad kandideerida õpilasesinduse juhatuse liikmeks.

Seejärel toimuvad valimised ning enam hääli kogunud õpilased moodustavad kooli õpilasesinduse juhatuse. Õpilasesinduse töös saavad osaleda ka vabaliikmed, kel puudub hääletamisõigus.

Juhatus valib endi hulgast presidendi, aseesimehe ja koos lepitakse kokku kõigi ülesanded, püstitatakse esinduse eesmärgid ja koostatakse tööplaan.


Õpilasesinduse tööd toetab huvijuht.


Võta meiega ühendust: opilasesindus@salme.edu.ee


viimati muudetud: 17.11.2023