Järelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18 TARTU 50088

tel: 735 0222
hm@hm.ee


viimati muudetud: 17.11.2023