Tugisüsteemid

HEV õpilaste õppe koordinaator

Kaia Kuul

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Sotsiaalpedagoog

Signe Roos

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Sotsiaalpedagoogid töötavad Saaremaa vallas enamasti koolides, osaliselt ka lasteaedades.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi sotsiaalpedagoogi teenuseid:

Sotsiaalpedagoogi poole võib pöörduda nii õpetaja, lapsevanem kui ka laps ise, kui on mure koolikohustuse täitmisega, probleemidega suhetes, olukorra muutustega koolis, mis võivad mõjutada lapse sotsiaalset toimetulekut jne.

Pöördu julgelt, kui sul on mure või kui sa näed kedagi, kes vajab abi!

Spetsailistide kontaktid leiad haridustugiteenuste alt.

signe.roos@salme.edu.ee
signe.roos@sthk.edu.ee
tel: 57822377

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus - Sotsiaalpedagoog


Eripedagoog

Eripedagoogi töö eesmärgiks on lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ning tema arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste välja selgitamine, õpetajate ja vanemate juhendamine ja nõustamine lapse õppe planeerimisel ja läbi viimisel.

Eripedagoog tegeleb lapse tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamisega ja on toeks õpioskuste, suulise ja kirjaliku kõne arendamisel ning viib läbi individuaaltunde veebi teel.

Eripedagoog Airika Pening  võtab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid vastu distantsilt igal nädalal neljapäeviti alates kl ... ja reedeti alates kl  8.00-12.00.

airika@salme.edu.ee
tel: 58861825

Saaremaa Toetava  Hariduse Keskus - Eripedagoog

Õpetajate ainekonsultatsioonid

Õpetajate ainekonsultatsioonide ajad

Õpiabi rühmad

Õpiabi - õpioskuste arendamine taju, mälu ja tähelepanu aktiviseerimise kaudu.

Õpiabi tunniplaan

Pikapäevarühmades saavad õpilased vajadusel õpiabi.

Tugimeeskonna liikmed,
õpilasabi ümarlaud

Marina Maasik
Kalmer Poopuu
Kaia Kuul

Õpilasabi ümarlaud tegeleb nii käitumis- kui ka õppeprobleemidega õpilastega, pakub abi ja tuge õpilastele, pedagoogidele ja lastevanematele.

viimati muudetud: 17.11.2023